Organizator warsztatów

Centrum Szkoleniowe ABI Expert

Organizujemy szkolenia poświęcone problematyce ochrony danych osobowych i zagadnieniom administrowania informacjami. Nasze szkolenia obejmują tematy z zakresu stosowania przepisów ochrony danych osobowych (zwłaszcza w kontekście rodo), informacji o wymogach z zakresu przetwarzania i zabezpieczania danych, rozwiązań problemów związanych z zabezpieczeniami technicznymi w systemach informatycznych, dobrych praktyk zarządzania bezpieczeństwem informacji i nadzoru nad danymi osobowymi, realizacji procedur przetwarzania danych osobowych. Oferowane przez nasz szkolenia prowadzone są przez uznanych specjalistów z zakresu prawnych i technicznych aspektów ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz doświadczonych administratorów bezpieczeństwa informacji.

Uczestnicy organizowanych przez nas szkoleń otrzymują obszerne materiały szkoleniowe, mają przeznaczony specjalny czas na zadawanie pytań prowadzącemu, każdorazowo oceniają jakość szkolenia. Osoby prowadzące spotkania szkoleniowe otrzymują najwyższe oceny uczestników, co jest potwierdzeniem nie tylko ich profesjonalizmu i doskonałego przygotowania merytorycznego, ale też umiejętności nawiązania dobrego kontaktu z uczestnikami szkolenia.

MOS_1065
MOS_1302

Kontakt

Zgłoszenie udziału

Joanna Wąsiel

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem
tel. 71 797 48 35
e-mail: joanna.wasiel@presscom.pl

Dział Obsługi Klienta

tel. 71 798 48 40
fax 71 798 48 48
szkolenia@abi-expert.pl

Organizator

ABI Expert

Presscom Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław
www.presscom.pl

Santander Bank Polska:
96 1090 1522 0000 0001 0162 2418
Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000173413, kapitał zakładowy: 50 000 zł
NIP: 897-168-80-84, REGON: 932945064
Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005