Warsztaty Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

dr hab. Marleny Sakowskiej-Baryły

3-5 lipca 2024 roku (środa-piątek),

Toruń, Hotel Mercure Toruń Centrum

Dzień I - 3 lipca (środa)

Od godz. 14.00 – kwaterowanie uczestników;
16.00-19.00 – zajęcia w 2 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

I. Ochrona danych osobowych po kontrolach Najwyższej Izby Kontroli:

a) zakres podmiotowy kontroli prowadzonych przez NIK w sektorze publicznym;
b) błędy, zaniedbania, naruszenia prawa na tle wyników kontroli przeprowadzonych przez NIK w obszarze ochrony danych osobowych;
c) naruszenia przepisów dotyczących podstaw przetwarzania danych osobowych;
d) naruszenia zasad ochrony danych osobowych;
e) błędy przy powierzeniu przetwarzania danych;
f) ujawnianie danych w BIP;
g) naruszenia przepisów dotyczące zagadnień techniczno-organizacyjnych;
h) przetwarzanie danych osobowych w ramach poczty elektronicznej;
i) stwierdzone wady nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych;
j) błędy dotyczące pełnienia funkcji przez inspektorów ochrony danych;
k) odpowiedzialność za stwierdzone naruszenia;
l) zakres zapowiadanych kontroli.

20.00 – kolacja powitalna.

Dzień II - 4 lipca (czwartek)

Do godz. 9.00 – śniadanie;
9.00-16.30 – zajęcia w 4 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

II.Ochrona sygnalistów a ochrona danych osobowych:

a) dyrektywa i regulacja ustawowa – podstawy prawne ochrony sygnalistów;
b) instytucja sygnalisty – kogo mamy obowiązek ochronić i czyje dane osobowe się przetwarza w systemie ochrony sygnalistów;
c) kto jest zobowiązany do wdrożenia systemu ochrony sygnalistów;
d) podstawy i formy dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa UE a zasady ochrony danych osobowych na podstawie art. 5 RODO;
e) obowiązki odbiorców zgłoszeń o naruszeniach w zakresie ochrony danych osobowych;
f) obowiązki informacyjne;
g) naruszenia ochrony danych osobowych;
h) procedura zgłaszania naruszeń;
i) proces sygnalizacji w rejestrach czynności przetwarzania;
j) usługa zewnętrzna obsługi procesu a powierzenie przetwarzania danych osobowych;
k) obowiązki pracowników obsługujących zgłoszenia;
l) ocena ryzyka procesu sygnalizowania naruszeń;
m) realizacja praw osób, których dane dotyczą.

13.30-15.00 – obiad;
16.30-18.00 – konsultacje z prowadzącym, sesja pytań-odpowiedzi, czas wolny;
20.00 – kolacja, atrakcje.

Dzień III - 5 lipca (piątek)

Do godz. 9.00 – śniadanie;
9.00-12.00 – zajęcia w 2 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

III. Testy psychometryczne i GPS w samochodach służbowych – jak pracodawca ma zachować zgodność z RODO:

a) testy psychometryczne – zagadnienia praktyczne i prawne w kontekście zastosowania RODO;
b) podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przy stosowaniu testów psychometrycznych;
c) obowiązki informacyjne;
d) bezpieczeństwo i procedury;
e) GPS w samochodach służbowych w kontekście zastosowania RODO;
f) podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przy stosowaniu GPS w pojazdach służbowych;
g) obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych po stronie pracodawcy;
h) bezpieczeństwo i procedury.

IV. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Do godz. 12.00 – wykwaterowywanie uczestników.