Warsztaty Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

dr hab. Marleny Sakowskiej-Baryły

13-15 grudnia 2023 roku (środa-piątek),

WROCŁAW, Q Hotel Plus

Dzień I - 13 grudnia (środa)

Od godz. 14.00 – kwaterowanie uczestników

16.00-19.00 – zajęcia w 2 blokach po 1,5 godziny zegarowej

I. Informacje o osobach pełniących funkcje publiczne – dostęp, ochrona, dobra osobiste, wizerunek:

a) przepisy dotyczące sfery informacyjnej osób pełniących funkcje publiczne – gdzie poszukiwać regulacyjnego punktu odniesienia;
b) kto pełni funkcję publiczną – przegląd przepisów pomocnych przy próbie zdefiniowania osoby pełniącej funkcję publiczną;
c) osoba pełniąca funkcję publiczną, funkcjonariusz publiczny, osoba publiczna – rozróżnienie pojęć i ich znaczenie dla praktyki;
d) dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne a jawność sprawowania władzy publicznej;
e) zakres dostępu do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne a prywatność osób pełniących funkcje publiczne;
f) przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych w kontekście udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w ramach dostępu do informacji publicznej;
g) ochrona danych osobowych osób pełniących funkcje publiczne – zakres i podstawy;
h) dopuszczalność przetwarzania danych osobowych osób pełniących funkcje publiczne;
i) dostęp do informacji publicznej dotyczących osób pełniących funkcje publiczne w kontekście stosowania przepisów RODO;
j) dobra osobiste osób pełniących funkcje publiczne;
k) rozpowszechnianie wizerunku osoby pełniącej funkcję publiczną – w jakich przypadkach jest dopuszczalne, a w jakich bezprawne

20.00 – kolacja powitalna

Dzień II - 14 grudnia (czwartek)

Do godz. 9.00 – śniadanie

9.00-16.30 – zajęcia w 4 blokach po 1,5 godziny zegarowej

II. Praca zdalna, prewencyjne badanie trzeźwości i work-life balance – wpływ zmian kodeksu pracy na system ochrony danych osobowych:

a) podstawy prawne w zakresie pracy zdalnej, profilaktycznych badań trzeźwości i work-life balance;
b) praca zdalna w kontekście dokumentacyjnym – jak nowa regulacja wpływa na system ochrony danych osobowych;
c) nowe polityki, nowe procedury, nowe upoważnienia – jak poradzić sobie z rozliczalnością przy pracy zdalnej;
d) prywatność pracujących zdalnie;
e) kontrola pracujących zdanie;
f) kwestie dokumentacyjne przy profilaktycznych badaniach trzeźwości a obowiązki wynikające z RODO;
g) zapewnienie prywatności i ochrony danych osobowych przy profilaktycznych badaniach trzeźwości;
h) wpływ regulacji dotyczącej profilaktycznych badań trzeźwości na rozwiązania w systemie ochrony danych osobowych;
i) work-life balance a uwarunkowania ochrony danych osobowych – uwaga na nowe procesy, konteksty i zakres przetwarzania danych osobowych;
j) work-life balance a aspekty dokumentacyjne w kontekście ochrony danych osobowych.

13.30-15.00 – obiad

16.30-18.00 – konsultacje z prowadzącym, sesja pytań-odpowiedzi, czas wolny;

20.00 – kolacja, atrakcje

Dzień III - 15 grudnia (piątek)

Do godz. 9.00 – śniadanie

9.00-12.00 – zajęcia w 2 blokach po 1,5 godziny zegarowej

III. Zasady zgodnego z prawem prowadzenia profili w mediach społecznościowych jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem podmiotów z sektora publicznego:

a) podstawy prawne – RODO i inne przepisy, jakie należy brać pod uwagę w przypadku działania w mediach społecznościowych w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych;
b) dlaczego prowadzenie profili/kanałów w mediach społecznościowych dla jednostek z sektora publicznego może być ryzykowane prawnie;
c) zgodność z RODO w przypadku działania w mediach społecznościowych;
d) kogo i do czego umocować/upoważnić, z kim zawrzeć umowę i jaką;
e) dobra osobiste, wizerunki, prawa autorskie;
f) tryby dostępu do informacji publicznej a działalność w mediach społecznościowych;
g) odpowiedzialność – kto i za co odpowiada przy prowadzeniu mediów społecznościowych dla jednostek organizacyjnych;

IV. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Do godz. 12.00 – wykwaterowywanie uczestników